Pastor Thomas E. Jacobson

Menno, South Dakota, United States